các loại băng keo hai mặt dùng trong công nghiệp_nitto việt nam _ANS Việt Nam

Mô tả: Một đôi băng mặt với outgassing thấp.
Phát hành lót của nó sử dụng một đại lý phát hành silicone miễn phí, do đó lượng khí siloxan được tạo ra là dưới giới hạn đo.
Có rất ít chặn khi băng đi qua chết cắt, và rất có thể chế biến / khả thi khi cắt cạnh vv
Tính năng kháng lực đẩy tuyệt vời.
Không chứa chỉ thị RoHS 6 chất bị hạn chế.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: nitto
Ngày đăng: 12-05-2014

Chi tiết sản phẩm